Rowerem przez Podlasie trasami GREEN VELO

Wypożyczalnia rowerów

W naszej ofercie znadją Państwo również wypożyczalnię rowerów. Region Podlasia bogaty jest w piękne krajobrazy, malownicze pola, łąki, lasy oraz wiele zabytków jak stara architektura sakralna, przydrożne świątki, drewniane kapliczki, dwory i wiele innych, które można zwiedzić korzystając z przygotowanych tras rowerowych.

Wypożyczamy sprzęt na jednodniowe trasy szlakami rowerowymi wzdłuż rzeki Narew. Wypożyczalnia rowerów posiada w ofercie nowe rowery turystyczne damskie, męskie i młodzieżowe.

Nasze rowery przygotowane są na każdą trasę – te łatwiejsze i te trudniejsze, te szosowe i te w terenie. Ważnym aspektem jest również fakt, iż posiadamy rowery zarówno dla dorosłych jak i dla młodzieży, więc rowerowa wyprawa rodzinna na łono natury jest jak najbardziej możliwa.

WYPOżYCZ ROWER
10 PLN / godz.
Zabezpieczenie rowerowe

Papierowy przewodnik

Kaucja zwrotna 150 zł*

ZAREZERWUJ
WYPOżYCZ ROWER
50 PLN / dzień
Zabezpieczenie rowerowe

Papierowy przewodnik

Kaucja zwrotna 150 zł*

ZAREZERWUJ

* w przypadku Gośći z gospodarstwa agroturystycznego nie pobieramy dodatkowych kaucji przy wypożyczeniu.

PRZYSTAŃ DROZDY NAD NARWIĄ – WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW TURYSTYCZNYCH

Rozpocznij swoją rowerową przygodę po Podlasiu!

Kompleksowa oferta turystyki rowerowej dla całej rodziny!

Przystań Drozdy to doskonałe miejsce startowe dla wycieczek rowerowych, w którym przecinają się liczne szlaki turystyczne, przebiegające przez Narwiański Park Narodowy, gminę Turośń Kościelna i Suraż. Tu wypożyczysz rowery trekkingowe z pełnym wyposażeniem, zasmakujesz świeżo mielonej kawy, posilisz się regionalnymi przekąskami, a przede wszystkim – odetchniesz od miejskiego zgiełku. Okolice naszego gospodarstwa to idealne miejsce na odpoczynek dla całej rodziny.

Pobliskie trasy rowerowe

Wszelkie użyte znaki towarowe, logotypy należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA ROWERÓW

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczenia rowerów. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a Agroturystyką „Przystań Drozdy” w Czaczkach Małych 1A. Rowery są własnością Agroturystyki „Przystań Drozdy” w Czaczkach Małych 1A.
2. Rowery wyposażone są w: oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki oraz są specjalnie oznakowane.
3. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:
a. w przypadku osoby niepełnoletniej – ukończone co najmniej 13 lat wymagane jest przedstawienie karty rowerowej.
b. osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą.
c. osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami
4. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a. korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
b. zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Agroturystyka „Przystań Drozdy” w Czaczkach Małych 1A wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.
c. przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim.
d. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru właścicielowi Agroturystyki i odstawienia roweru do Agroturystyki w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru.
e. zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze.
f. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego.
g. pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
5. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
6. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
7. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Agroturystyki „Przystań Drozdy” w Czaczkach Małych 1A z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
8. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
9. W przypadku nie zwrócenia roweru do godziny 20:00 w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego
przez Wypożyczającego.
10. Jeżeli pracownik Agroturystki „„Przystań Drozdy” w Czaczkach Małych 1A uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
11. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz Agroturystki „Przystań Drozdy” w Czaczkach Małych 1A oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami :)

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz zarezerwować termin pobytu zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania! :)

Wiesław

tel. +48 603 849 561
e-mail: [email protected]

Ewa

tel. +48 504 588 555
e-mail: [email protected]