PRZYSTAŃ DROZDY Gospodarstwo Agroturystyczne

ATRAKCJE PODLASIA

To ziemia naznaczona wielokulturowością, Brama na Wschód, miejsce dziewiczych krajobrazów i ciszy zapewniającej doskonały reset, przestawienie się na slow life.

Położony niepodal gospodarstwa Narwiański Park Narodowy to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych województwa podlaskiego. Miłośników wypoczynku na łonie natury przyciąga wyjątkowo bujna flora i fauna oraz niepowtarzalny krajobraz.

Cerkwie, synagogi, drewniane kościółki i zapadające się w ziemie chatki o malowanych okiennicach, kurhany Jaćwingów, mgły ścielące się nad nabużańskimi łąkami, plusk ryb w polskiej Amazonce – Narwi, dzikie ostępy puszczy Knyszyńskiej, majestatyczny żubr wychodzący z białowieskiej kniei, rykowisko w Puszczy Augustowskiej, Droga Mleczna biegnąca milionem gwiazd po czystym od smogu nieboskłonie, czekająca za progiem Szeptucha, smaki pierekaczewnika, kiszki ziemniaczanej i sękacza – takie jest podlaskie, magicznie różnorodne. Oto miejsca „must see” i inne propozycje:

więcej

Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy bez wahania można nazwać perełką na skalę europejską. Obejmuje on bagienną dolinę Narwi w jej górnym biegu, jedną z ostatnich w Europie aktywnych, regularnie zalewanych dolin rzecznych. Rzeka w granicach parku tworzy niezwykły labirynt wodny, z całą siecią rozgałęziających się i łączących koryt. Jest to osobliwy przykład rzeki anastomozującej, czasami nazywanej również rzeką warkoczową. Nie ma drugiej takiej rzeki nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

Puszcza Knyszyńska

Puszcza Knyszyńska, Puszcza Knyszyńsko-Białostocka – rozległy kompleks leśny położony na Wysoczyźnie Białostockiej w województwie podlaskim. Lasy porastają tam tereny moreny czołowej, a przez tereny Puszczy przepływa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Bogactwo świata zwierzęcego i roślinnego stanowi o niepowtarzalnym charakterze puszczy, na której terenie stwierdzono występowanie 23 zespołów leśnych i zaroślowych. Stanowi ona również ostoję zwierzyny. Występują w niej rzadkie gatunki, takie jak: ryś, wilk i żubr.

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska stanowi unikalny na skalę Europejską kompleks leśny, ponieważ jest ostatnim lasem nizinnym na tym kontynencie. Puszcza leży na granicy Polski oraz Białorusi i zajmuje ok. 1250 km². Jej polska część zajmuje 580 km².Zachowały się tu niezmienione ekosystemy, w które nie ingerował człowiek, a bogactwo fauny i flory stanowi klejnot w koronie przyrody Polski. Dlatego na jej terenie utworzono 20 rezerwatów. Najcenniejszy na tym obszarze jest Białowieski Park Narodowy. Sercem puszczy jest przylegający do granicy z Białorusią fragment ponad 500-letniego lasu.

Kładka Śliwno-Waniewo

Kładka Śliwno-Waniewo – kładka przez rzekę Narew między miejscowościami Waniewo i Śliwno w województwie podlaskim. Znajduje się w obrębie Narwiańskiego Parku Narodowego i jest obiektem turystycznym i dydaktycznym. Prowadzi nią ścieżka dydaktyczna. Kładka ma długość około 1100 m i rozciąga się nad rozlewiskami i bagnami Narwi. Składa się z drewnianych pomostów oraz pięciu pływających pomostów.

Góra krzyży Grabarka

Grabarka – góra położona obok wsi o tej samej nazwie w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Jest najważniejszym miejscem kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce. Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie.

Kraina Otwartych Okiennic

Kraina Otwartych Okiennic znajduje się w dolinie Narwi na Podlasiu, pomiędzy Białymstokiem a Hajnówką. Jest to szlak wiodący przez trzy nieduże wsie: Trześcianka, Soce i Puchły. Region charakteryzuje się w tym, że w większości zamieszkały jest przez ludność prawosławną pochodzenia białoruskiego. Można to zaobserwować w niespotykanym w Polsce zdobieniu drewnianych chat nawiązującym do ludowej kultury rosyjskiej. Ich wyjątkowość polega na unikatowych i kolorowych dekoracjach snycerskich oraz zawsze otwartych okiennicach, skąd wzięła się nazwa krainy.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami :)

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub chcesz zarezerwować termin pobytu zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania! :)

Wiesław

tel. +48 603 849 561
e-mail: [email protected]

Ewa

tel. +48 504 588 555
e-mail: [email protected]